Ankie & Anderen in contact

Contact maken is ontmoeten. Van kwaliteiten en talenten. Van collega’s, leidinggevenden, relaties en uzelf. A&A contact maakt contact. Met u, uw organisatie en uw medewerkers. Ankie Paassen adviseert, coacht en traint mensen in het ontwikkelen van hun persoonlijke kwaliteiten.

Twijfel is de wachtkamer
       van inzicht

Zonder vraagtekens te zetten bij vanzelfsprekendheden wordt geen verandering in gang gezet.
A&A contact zet aan tot reflectie zonder een waardeoordeel te geven over uw gedachten, gevoelens of gedrag.

Twijfel is de wachtkamer
       van inzicht

Uw vraag is altijd het uitgangspunt. Als MooiWerkMakelaar biedt A&A contact daarom alleen maatwerk. De oplossingsgerichte aanpak sluit aan bij de praktijk en resultaten zijn zichtbaar. Op ontwikkeling heeft zij een duidelijke en positieve visie.

Het glas is
     altijd halfvol

Niet wat u niet kunt, maar dat wat u wel kunt en wat u al weet zijn het startpunt voor A&A contact. Denken in kansen en mogelijkheden schept ruimte voor het ontstaan van creatieve oplossingen.

Het glas is
     altijd halfvol

A&A contact stelt persoonlijk contact zeer op prijs. Heeft u vragen of wilt u overleggen wat voor u de mogelijkheden zijn, aarzelt u dan niet contact op te nemen.

Als je wilt scoren,
     moet je eerst schieten
                 (Johan Cruijff)

Zonder actie kan geen succes geboekt worden. De moed en het lef om iets nieuws te proberen brengen u verder. Naar een leven van kwaliteit, resultaat en werkplezier.

Als je wilt scoren,
     moet je eerst schieten
                 (Johan Cruijff)